Kredilerin Yapılandırılmasına İlişkin Kararname 06 Ekim 2020 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayınlanmıştır.

• Borçlunun mevcut kredisinin yapılandırılması halinde banka tarafından herhangi bir ücret alınmayacak. • Bu kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten 30 Kasım 2020 tarihine kadar geçerli olacak. • Erken kapama tazminatı kredinin kapanması için ödenen tutarın % 0.5’ini (binde beş)

KDV Oranları Değişiklik Tüzüğü 16 Eylül 2020 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayınlanmıştır.

Masaüstü, dizüstü (laptop, notebook, taşınabilir bilgisayar), netbooklar ve tablet bilgisayarlar (Gümrük Vergileri Tarife Yasasının 84.71 ve 84.73.30 pozisyonlarında sınıflandırılan mallar) için alınacak gelir vergisi kesintisi (stopaj) oranları Ekim ayının ilk gününden itibaren Aralı

Avrupa Birliğinden İşletmelere Can Suyu Desteği

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ekonomik destek paketinin bir parçası olarak, yiyecek ve içecek hizmetleri sektöründeki şahıs, mikro ve küçük işletmelere yönelik destek programı ”İşletmelere Can Suyu Desteği” açılmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Sosyal Sigorta ve Sosyal Güvenlik Yasası Kapsamında Sigortalı Olanlara Uygulanacak Prim Desteği Hakkındaki Kararnamenin Değiştirilmiş Şekli 12 Ağustos 2020 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayınlanmıştır.

Sosyal Güvenlik Yasası’nın 5’inci maddesinin (4)’üncü fıkrası kapsamında olan sigortalı çalışanların Temmuz 2020 ayı için, sigortalının işveren tarafından bildirilen prime esas kazanç miktarının %5i işveren tarafından sigortalının kazancından herhangi bir kesinti yap

İŞBUL Aracılığıyla İstihdam Yapan İşverenlere Verilecek Teşvik Ödemesi İle İlgili Yerel İş Gücü İstihdamının Desteklenmesi Değişiklik Tüzüğü (No:7)11 Ağustos 2020 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayınlanmıştır.

01/07/2020 tarihinden sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı çalışan istihdam eden ve bu istihdamı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde bulunan İŞBUL aracılığıyla gerçekleştiren işverenlere istihdam tarihinden itibaren 12 ay boyunca teşvik ödemesi yapılır. İşverene ya

Yerel İş Gücü İstihdamının Desteklenmesi Değişiklik Tüzüğü Değiştirilerek 11 Ağustos 2020 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayınlanmıştır.

24/07/2020 tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Sosyal Sigortalar Dairesi resmi internet sitesi olan www.ssd.gov.ct.tr adresinde bulunan başvuru formunu bir tamam ve eksiksiz bir şekilde doldurup online başvuru yapan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde herhangi bir yasa altında e

Kira Geliri Stopajının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Kararname 11 Ağustos 2020 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayınlanmıştır.

Her türlü taşınmaz mal (döşeli olarak veya tesisat ve demirbaş ile birlikte kiraya verilenler dahil) kiralama ve kullanma bedeli karşılığı avans olarak alınanlar dahil tahakkuk eden brüt gelirin; Türk lirası cinsinden para birimi olanlar için %8 (yüzde sekiz)’i, yabancı para bir

Sosyal Sigorta ve Sosyal Güvenlik Yasası Kapsamında Sigortalı Olanlara Uygulanacak Prim Desteği Hakkında Kararname 22 Temmuz 2020 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayınlanmıştır.

İşverenlerin Sosyal Sigortalar ve Sosyal Güvenlik Yasası kapsamında olan sigortalı çalışanları için ödenecek prim oranlarının, 7 ay boyunca prim desteği ödenmesi sağlanacaktır.Temmuz 2020 – Ocak 2021 ayları için 7 ay boyunca sigortalının işveren tarafından bildirilen prime esas

Kredi Garanti Fonuna Ek Kaynak Sağlanması Hakkında Kararname 03 Temmuz 2020 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayınlanmıştır.

İncelemek için tıklayınız. Bankaların 30 Eylül 2020 tarihli bilançolarında bulunan sigortaya tabii tasarruf mevduatı toplamının % 0.125 (yüz binde yüz yirmi beş)’i oranında ödeyeceği primler, 15 Ekim 2020 tarihine kadar, Kredi Garanti Fonunun Merkez Bankası nezdindeki hesabına y