Sosyal Sigorta ve Sosyal Güvenlik Yasası Kapsamında Sigortalı Olanlara Uygulanacak Prim Desteği Hakkında Kararname 22 Temmuz 2020 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayınlanmıştır.

İşverenlerin Sosyal Sigortalar ve Sosyal Güvenlik Yasası kapsamında olan sigortalı çalışanları için ödenecek prim oranlarının, 7 ay boyunca prim desteği ödenmesi sağlanacaktır.Temmuz 2020 – Ocak 2021 ayları için 7 ay boyunca sigortalının işveren tarafından bildirilen prime esas

Kredi Garanti Fonuna Ek Kaynak Sağlanması Hakkında Kararname 03 Temmuz 2020 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayınlanmıştır.

İncelemek için tıklayınız. Bankaların 30 Eylül 2020 tarihli bilançolarında bulunan sigortaya tabii tasarruf mevduatı toplamının % 0.125 (yüz binde yüz yirmi beş)’i oranında ödeyeceği primler, 15 Ekim 2020 tarihine kadar, Kredi Garanti Fonunun Merkez Bankası nezdindeki hesabına y

Sosyal Sigortalar ve Sosyal Güvenlik Yasası Kapsamında Sigortalı Olanlara Uygulanacak Kısmi Çalışma Hakkında Yasa Gücünde Kararname 15 Mayıs 2020 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayınlanmıştır.

İncelemek için tıklayınız. Kısmi çalışma prim ödeme gün sayısı 15 günden az 21 günden fazla olamaz. 21 günün üzerindeki prim gün sayıları 30 gün olarak değerlendirilir.

İş Yasası Kapsamında Kısmi Çalışma Hakkında Yasa Gücünde Kararname 15 Mayıs 2020 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayınlanmıştır.

İncelemek için tıklayınız. Kısmi çalışma günde 4 saatten az 8 saatten fazla olmayan çalışmayı anlatır. Herhalükarda işçinin kısmi çalışmada 1 ay içinde çalıştığı toplam süre tam zamanlı olarak çalıştığı dönemdeki çalışma süresinin %50’sinden az %75’inden fazla olamaz. Çalı

Yabancıların Çalışma İzinleri Yasası Kaps. İşverenlerin Çalışanının Duruşu ile İlgili Bildirim Zorunluluğu Hakkında Yasa Gücünde Kararname 15 Mayıs 2020 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayınlanmıştır.

İncelemek için tıklayınız. İşverenler kararnamede belirtilen haller hariç 14 Mart 2020 tarihi ile 30 Haziran 2020 tarihleri arasında işyerinde çalışan hiçbir çalışanı için işten duruş bildirgesi veremeyecek ve işten durduramayacaktır.