UBAN (IBAN) (Ulusal Banka Hesap Numarası Tebliği) 26 Şubat 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

İncelemek için tıklayınız

Bu Tebliğin 6 ncı maddesinin 2 nci fıkrası 02/01/2017 tarihinde, diğer maddeleri 30/09/2016 tarihinde yürürlüğe girer.